Per 1 januari 2022 is het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant samengegaan met Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant en Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant. Dit centrum gaat verder onder de naam Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant.
Voor meer informatie of aanmelden voor een consult verwijzen we u naar de website www.centrumvoorlevensvragen-oostbrabant.nl

T 06 – 22 72 71 10 of E: info@cvl-ob.nl