Berichten uit het veld

Masterclasses Zingeving op 4, 11 en 18 november

Ben je professional in de zorg of het sociaal domein, geestelijk verzorger, onderzoeker of anderszins geïnteresseerd? Zet dit alvast in je agenda: drie data in november waarin het thema Zingeving de hoofdrol speelt. Deze interessante online masterclasses die Agora en ZonMw organiseren gaan over:
  • Zingeving in het sociale domein
  • Zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen
  • Aandacht voor existentiële zingeving
Op 4, 11 en 18 november van 14.30 tot 16.30

Nieuwe verpleegkundige richtlijn eenzame ouderen

De nieuwe V&VN-richtlijn ‘Eenzaamheid onder ouderen’ moet verpleegkundigen en verzorgenden helpen bij het signaleren van en omgaan met eenzaamheid bij ouderen.

Foto: Arno Massee

Volgens V&VN wonen in Nederland ongeveer 2,9 miljoen 65-plussers. Hiervan voelen maar liefst 900.000 mensen zich eenzaam. Verontrustende cijfers, vindt wijkverpleegkundige Marjolein Zilverentant, die meewerkte aan de richtlijn ‘Eenzaamheid onder ouderen’.

De gevolgen van eenzaamheid zijn groot, aldus Zilverentant. Het vergroot de kans op allerlei gezondheidsklachten, zoals hartklachten, depressies, dementie en verlies van eetlust. Maar nog gevaarlijker: eenzame ouderen blijken 14 procent meer kans te hebben op een vroege dood.

Omgaan met eenzame ouderen

Volgens Zilverentant worstelen zorgprofessionals met het thema eenzaamheid. ‘Als verpleegkundige wil je direct handelen. Ben je eenzaam? Ga naar de breiclub! Neem een buddy! Of eet bij het buurthuis! Maar deze interventies zijn niet altijd effectief,’ waarschuwt Marjolein. ‘Want zo geef je het gevoel dat het probleem niet te lang mag duren.’ Meer tips over omgaan met eenzame ouderen vind je in dit artikel. 

Webinar Hoe herken en bespreek ik zingevingsvragen?

Op 2 juni organiseerde het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant een webinar met als onderwerp “Hoe herken en bespreek in zingevingsvragen”?
Tijdens de webinar werd ingegaan op vragen van  zorg- en hulpverleners in hun werk, vragen zoals: • Welke zingevings- en levensvragen kom je in de praktijk van je werk tegen? • Hoe herken je zulke vragen als ze verstopt zitten in een andere hulpvraag? • Hoe kun je daar zelf – in de beperkte tijd die je hebt – aandacht aan geven? • Wanneer is het zinvol om daarvoor te verwijzen, en naar wie?
De webinar terugkijken kan via https://youtu.be/IJTsDrnGL0g

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!