Chantal Huijgen

Geestelijk verzorger

Ieder mens kan in elke levensfase te maken krijgen met een ingrijpende gebeurtenis die vragen oproept zoals: “Wie ben ik?” en “Hoe gaat mijn leven nu verder?”. Door goed te luisteren naar uw verhaal, zonder oordeel, kunnen al pratend levensgebeurtenissen op zijn plaats vallen en betekenis krijgen. Graag ga ik samen met u (en indien gewenst uw naasten) op zoek naar de bronnen van hoop en kracht, in een vrije en veilige gespreksruimte.
Ik werk als geestelijk verzorger in de specialistische GGZ en heb tevens ervaring in de ouderenzorg.

Als geestelijk verzorger heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen.

Beschikbaar in de gemeente(n): 

Bommelerwaard

Beroepsvereniging: VGVZ