Training Omgaan met zingevingsvragen

Module 1

  • Wat is zingeving, theoretische achtergrond en het herkennen van zingevingsaspecten in het eigen leven.
  • Herkennen van zingevingsvragen bij patiënten en hun naasten.
  • Inventarisatie problemen verpleegkundigen in het omgaan met zingevingsvragen.
  • Model ABC
  • Facultatief, aandacht voor sterfstijlen en waarden.
Module 2
  • Hoe om te gaan met zingevingsvragen bij patiënten en naasten? Als fundament hiervoor wordt gebruik gemaakt van de presentietheorie (A. Baart), het Vierlagen model (E. Weiher) en Innerlijke ruimte (C. Leget).
  • Zorg voor de zorgverlener
Module 3
  • Oefenen van de geleerde stof met een trainingsacteur.

In alle bijeenkomsten is er aandacht voor hoe men het geleerde kan overbrengen aan collega’s.

U volgt de scholing met collega’s van verschillende instellingen. Iedere zorgverlener komt met zijn of haar ervaringsverhaal, daar is in de training ruimte voor. Dat inspireert, het helpt om je eigen gedachten vorm te geven en je kunt een ander helpen met jouw ervaringen.
U ontvangt een reader waarin de literatuur is opgenomen die gebruikt wordt in de training.  De training is met 9 punten geaccrediteerd bij de V&VN.

Moreel beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.  Een geestelijk verzorger van het Centrum voor levensvragen kan fungeren als gespreksleider.