Geestelijk verzorger bij MDO/PaTz

Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Vanuit het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant, wordt hier ondersteuning bij geboden door de geestelijk verzorger aan te laten sluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. Denk bijvoorbeeld aan MDO’s en PaTz (Palliatieve thuiszorg, samenwerking huisartsen en wijkverpleegkundigen). Een PaTz overleg is een multidisciplinair overleg in de 1e lijn.
Deze inzet heeft als doel: – Zorg- en welzijnsmedewerkers sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving en levensvragen. – Voorlichting geven over het werk van de geestelijk verzorger en het verwijsproces. – Tijdig ondervangen van de hulpvraag. – Ondersteunen van medewerkers (zorg voor de zorgenden) en assisteren bij moreel/ethische besluitvorming. – Stimulering van samenwerking en inzet van de geestelijk verzorger in de thuissituatie.