Marlies van der Zande

Geestelijk verzorger

Dit is een voorbeeldtekst: Ieder mens heeft een eigen (levens)verhaal. Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor vanzelfsprekendheden wegvallen. Dan is het zoeken naar hoe het verhaal verder kan gaan. Als geestelijk verzorger ga ik in die zoektocht graag een eindje samen met u op. Uiteraard in alle openheid en betrokkenheid: Ik luister naar uw verhaal en ga samen met u op zoek naar uw vragen én naar dat wat u inspireert, troost, of moed kan geven.

Als predikant, geestelijk verzorger en rouw- en verliesbegeleider heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen.

Beschikbaar in de gemeenten: 

Uden, Boxtel, Heesch

Beroepsvereniging: VGVZ