Deskundigheidsbevordering

Training ‘Omgaan met zingevingsvragen, spirituele zorg in de palliatieve fase’

Deze training voor zorgmedewerkers, welzijnswerkers en vrijwilligers heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten om invulling te geven aan de spirituele ondersteuning in de laatste fase. Het accent ligt op bewustwording en signalering. De training bestaat uit huiswerkopdrachten en drie groepsbijeenkomsten van ieder 3 uur. Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

De volgende data zijn gepland in 2021:

Groep 1: 14-09, 21-09, 12-10 (regio DBBW) reeds gestart

Groep 2: 16-09, 30-09, 15-10 (regio OMU) reeds gestart

Groep 3: 02-11, 16-11, 30-11 (beide regio’s) VOL

Groep 4: 16-11, 30-11, 14-12 (beide regio’s) VOL

Groep 5: 14-12, 11-01, 25-01 (beide regio’s)

Middels onderstaand formulier kun je je inschrijven voor deze training: