Wanneer kom je in aanraking  met een geestelijk verzorger?


Een gesprek over wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden of muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of een dialoog). Vaak ervaren mensen door de gesprekken weer ruimte, waardoor een (hernieuwd) houvast of richting in het leven gevonden wordt.