Wanneer schakel ik een geestelijk verzorger in?

Wanneer verwijzen naar een geestelijk verzorger? Of naar psycholoog of maatschappelijk werk?

Als er sprake is van:

  • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, terminale fase, overlijden;
  • indringende levensvragen: Waarom overkomt mij dit? Waarom zou ik nog doorgaan? Hoe moet het verder met mijn naasten?;
  • behoefte aan reflectie op het geleefde leven;
  • behoefte aan gesprek over persoonlijke spiritualiteit.

Download hier de beslisboom voor verwijzers.

Je wilt een patiënt of naaste adviseren om in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger? Dat kan soms best wat vragen oproepen. Daarom hier een korte handleiding om het gesprek makkelijker te maken. Iedereen kan contact opnemen met de geestelijk verzorger. Een verwijzing is niet nodig. Wel kan afstemming met de geestelijk verzorger waardevol zijn, vraag de patiënt hiervoor om toestemming.