Wie kun je bij ons aanmelden?

Voor wie wel en wie niet

Wij zetten geestelijk verzorgers in bij de volgende doelgroepen:

  • een cliënt in de palliatieve fase of
  • een palliatieve cliënt en zijn naasten of
  • iemand die ouder is dan 50 jaar

Niet in zorginstellingen
Wij zetten geen geestelijk verzorgers in bij verpleeghuizen of andere zorginstellingen. In alle zorginstellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis, woonzorginstelling, psychiatrische instelling of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Advies nodig?
Neem contact op met de coördinator van het Centrum voor Levensvragen Noordoost-Brabant op 06 – 22 72 71 10